Aktualności

Aktualne dotacje i promocje

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe- na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Program Mój Prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW.

Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Zapewniamy pomoc przy składaniu wniosków.

Więcej informacji o dotacjach i aktualnych promocjach pod nr. tel.: 695-600-402 / 695-600-948